BADANIE OGÓLNE NASIENIA W GDAŃSKU

BADANIE OGÓLNE NASIENIA

Przed badaniem należy zgłosić się do kliniki po specjalny pojemnik na materiał. Próbka nasienia do badania musi być dostarczona do kliniki w ciągu 30-45 minut od pobrania. Przed badaniem nasienia należy zachować abstynencję seksualną przez okres od 3 do 5 dni.