OFERTA

KONSULTACJE I ZABIEGI W ZAKRESIE CHIRURGII PIERSI

CHIRURGIA PIERSI

R O D Z A J E   Z A B I E G Ó W

Konsultacja lekarska

250 zł

Biopsja cienkoigłowa

630 zł

Biopsja gruboigłowa

750 zł

Chirurgiczne usunięcie guza piersi z badaniem histopatologicznym czytaj więcej

od 2000 zł

USG piersi i węzłów chłonnych pachowych (możliwość połączenia z badaniem USG miednicy małej – USG ginekologiczne)

250 zł

Rekonstrukcja brodawki i otoczki czytaj więcej

od 3000 zł

Rekonstrukcja piersi

ZESPÓŁ CHIRURGÓW PIERSI
Koszt porady lekarskiej wynosi 180 zł. Jeżeli w trakcie pierwszej konsultacji zostanie wykonany zabieg o wartości powyżej tej kwoty – opłata za poradę nie jest naliczana.