CYSTOSKOPIA - CYSTOSKOPIA GIĘTKA - GDAŃSK

CYSTOSKOPIA GIĘTKA

Wiele chorób urologicznych wymaga bezpośredniego skontrolowania pęcherza moczowego. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), European Association of Urology (EAU) oraz American Urology Association (AUA), dolegliwości takie jak:

krwiomocz
krwinkomocz
częstomocz
parcia naglące
nietrzymanie moczu
ból pęcherza moczowego i cewki moczowej
osłabiony strumień moczu
nawracające zakażenia układu moczowego,
wymagają dokładniejszej diagnostyki, wykraczającej poza badania laboratoryjne czy utrasonograficzne (USG). W tych przypadkach Pacjenci wymagają wykonania cystoskopii przezcewkowej. Badanie to polega na wprowadzeniu specjalnego endoskopu przez cewkę moczową – do światła pęcherza.

W zależności od wykorzystanego endoskopu, badanie można podzielić na:

cystoskopię sztywną, która polega na wprowadzeniu przez cewkę do pęcherza moczowego szerokiego i sztywnego endoskopu. Ze względu na dosyć dużą traumatyczność badanie to powoduje duży dyskomfort i ból u pacjentów.
cystoskopię giętką, która polega na wprowadzeniu przez cewkę do pęcherza moczowego cienkiego i giętkiego endoskopu. Giętki cystoskop jest dużo cieńszy od stosowanych do tej pory cystoskopów sztywnych (średnica giętkiego cystoskopu to 5,4 mm [18 Ch], natomiast cystoskopu sztywnego 8 mm [24 Ch]; średnica cewki to około 8-9 mm [24-27 Ch]). Pozwala to na dostosowanie kształtu bardzo cienkiego endoskopu do anatomii cewki moczowej, a dzięki możliwości zgięcia końcówki cystoskopu pod nawet bardzo dużym kątem umożliwia dokładne obejrzenie każdego miejsca w pęcherzu. Dzięki mniejszej średnicy urządzenia oraz możliwości jego zginania zarówno w cewce moczowej jak i pęcherzu moczowym, zabieg cystoskopii przeprowadzany cystoskopem giętkim stanowi mniejszy uraz dla cewki moczowej, a dolegliwości bólowe i uczucie podrażnienia zgłaszane przez Pacjenta są o wiele mniejsze. Zgodnie z rekomendacjami EAU, cystoskopia giętka jest badaniem z wyboru u mężczyzn, wymagających tej formy diagnostyki.

Przygotowanie do badania

Cystoskopia nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony Pacjenta. Zabieg cystoskopii giętkiej wykonywany jest przez lekarza urologa w znieczuleniu miejscowym. Trwa ono od kilku do kilkunastu minut. Po badaniu cystoskopii Pacjent może przez okres dwóch – trzech dni odczuwać pewien dyskomfort przy oddawaniu moczu.

Przebieg badania

Przed rozpoczęciem giętkiej cystoskopii Pacjent może być poproszony o opróżnienie pęcherza moczowego. Badanie odbywa się na fotelu zabiegowym w pozycji podobnej do ginekologicznej z szeroko rozłożonymi nogami opartymi na podpórkach. W celu komfortowego i bezbólowego przebiegu procedury do cewki moczowej aplikowany jest żel poślizgowy ze środkiem znieczulającym, a dopiero potem zakładany jest sam endoskop, za pomocą którego lekarz bada wizualnie pęcherz moczowy. Aby dokładna wizualizacja była możliwa pęcherz musi być wypełniony, a wypełnia się go przy pomocy sterylnego i klarownego płynu. Wypełnienie pęcherza sprawi, że pojawi się uczucie parcia na mocz, który oddać będzie można zaraz po zakończeniu badania.

Bezpieczeństwo cystoskopii

Cystoskopia jest badaniem inwazyjnym. Cystoskopia giętka pod względem mechanicznym jest badaniem bezpiecznym, a ryzyko uszkodzenia struktur układu moczowego jest niezwykle małe. Poważnymi powikłaniami cystoskopii, które należy zawsze brać pod uwagę jest infekcja układu moczowego, a wtórnie posocznica, oraz przedłużone krwawienie po biopsji.
W celu zapobieżenia infekcji konieczne może być podanie antybiotyku, a sam Pacjent powinien przyjmować po zabiegu dużo płynów, aby przepłukać pęcherz i układ moczowy. W celu minimalizacji ryzyka przedłużonego krwawienia na kilka dni przed cystoskopią wykonywane są badania krwi w kierunku parametrów krzepnięcia. Potencjalnym działaniem niepożądanym po cystoskopii może być utrudnienie w oddawaniu moczu, a w takim wypadku konieczne może być tymczasowe założenie cewnika moczowego.
Po cystoskopii przez kilkanaście godzin Pacjent może odczuwać pieczenie w cewce. W celu minimalizacji tego odczucia można po zabiegu więcej pić, np. 0,5 l ciepłej herbaty na godzinę przez dwie godziny po zabiegu. Pomocny jest także ciepły prysznic lub ciepłe okłady.
Objawy groźnych powikłań. Gdyby po badaniu pojawił się ból w podbrzuszu lub w plecach, albo gdyby pojawił się wzrost temperatury lub gorączka, albo jakiekolwiek niepokojące objawy wtedy koniecznie należy skontaktować i zgłosić się do lekarza, a w godzinach nocnych lub w dniach świątecznych do najbliższego SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy).

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

W celu minimalizacji ryzyka przeniesienia infekcji przez sprzęt endoskopowy z Pacjenta na Pacjenta, w naszej Klinice stosujemy sprzęt jednorazowy. Nasz wybór padł na endoskopy aScopeTM 4 Cysto amerykańskiej firmy Ambu, światowego lidera w dziedzinie endoskopii jednorazowego użytku.
Używanie sprzętu jednorazowego oznacza, że każdy endoskop jest fabrycznie zapakowany, a jego otwarcie następuje w obecności Pacjenta, tuż przed samym badaniem. Pozwala to na zachowanie najwyższego poziomu jałowości, a tym samym zapewnienie Choremu maksymalnego bezpieczeństwa.