P-SHOT

P-SHOT

Czym są osocze (PRP) i fibryna (PRF) bogatopłytkowe?

Osocze bogatopłytkowe (PRP, ang Platelet Rich Plasma) jest produktem inżynierii
tkankowej. To autologiczny preparat krwiopochodny, w którym znajdują się skoncentrowane płytki
krwi zawieszone w małej objętości osocza. Osocze bogatopłytkowe może zawierać od 2 do 9 razy
więcej płytek w jednostce objętości niż krew fizjologiczna. Koncentracja płytek krwi w osoczu
bogatopłytkowym wiąże się z wyższym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu (growth
factors; GF), które uczestniczą w procesach regeneracyjnych tkanek. GF to białka magazynowane
w płytkowych ziarnistościach α, które są wydzielane i przekształcane w formy bioaktywne w czasie
aktywacji płytek. Ponad 95% płytkopochodnych czynników wzrostu ulega sekrecji podczas
pierwszej godziny po aktywacji płytek krwi.

Fibryna bogatopłytkowa (PRF, ang. Platelet Rich Fibrin) to koncentrat płytkowy nowej
generacji pozyskiwany z krwi własnej pacjenta. Stymuluje ona regenerację i gojenie się tkanek
miękkich. Zawiera leukocyty, komórki macierzyste i płytki krwi wydzielające czynniki wzrostu,
które przyspieszają powstawanie nowych komórek i stymulują tworzenie nowych naczyń
krwionośnych. Czynniki te są uwalniane przez co najmniej 14 dni po zabiegu. Długi okres
uwalniania substancji czynnych powoduje lepsze efekty terapeutyczne i ich dłuższe utrzymywanie
się niż w przypadku osocza bogatopłytkowego. Po podaniu do tkanek miękkich fibryna koaguluje,
tworząc trójwymiarową sieć, w której zachodzą procesy naprawcze. Zawieszone w niej płytki krwi
są dłużej niż w osoczu bogatopłytkowym stymulowane do uwalniania czynników wzrostu i cytokin.
Jednocześnie następuje migracja mezenchymalnych komórek macierzystych do tkanek
wymagających rewitalizacji. Czynniki wzrostu pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu, co
daje efekt wypełnienia w miejscu podania.

Czym jest zabieg P-shot?

P-shot jest to zabieg mający na celu wzmożenie erekcji oraz leczenie przedwczesnego
wytrysku, a także znaczną rewitalizację prącia.
Mężczyźni, którzy mają problem ze wzwodem,
wynikającym ze słabego ukrwienia penisa, odczuwają spadek satysfakcji seksualnej podczas
współżycia. Słabe odczucia w trakcie odbywanego stosunku ma również partnerka. P-shot
skutecznie poprawia jakość wzwodów oraz wygląd i stan prącia, co przekłada się na
satysfakcjonujące doznania seksualne. Zalecany jest przede wszystkim mężczyznom mającym
problem ze wzwodem, którego przyczyną jest słabe ukrwienie penisa.

Wskazania do zabiegu

• objawy starzenia się tkanek penisa;
• pogorszenie ukrwienia i wyglądu skóry i błony śluzowej prącia;
• słaba jakość wzwodów (problem z wzwodem, zaburzenie wzwodu, niepełny wzwód, slaby
wzwód);
• mała intensywność orgazmów (zaburzenia erekcji, problem z potencją, problem z erekcją,
brak erekcji, problem z utrzymaniem erekcji);
• zaburzenia funkcji seksualnych po operacjach prostaty.

Jak wygląda zabieg P-shot?

Zabieg rozpoczyna podanie znieczulenia miejscowego. Następnie od pacjenta pobierana jest
krew, która podlega odpowiedniemu przygotowaniu – odfiltrowaniu w specjalistycznej wirówce,
która oddziela poszczególne jej elementy.
Główny etap zabiegu to iniekcja pozyskanego osocza i fibryny bogatopłytkowej do
poszczególnych części penisa (skóra i tkanka podskórna, okolice pęczków naczyniowo-nerwowych,
ciała jamiste), które wymagają regeneracji.
Cały zabieg trwa około 60 minut.

Oczekiwane efekty po zabiegu P-shot

Zabieg P-shot umożliwia osiągnięcie takich efektów, jak:

• poprawa jakości wzwodu,
• poprawa ukrwienia prącia,
• rewitalizacja tkanek w obrębie prącia (wypełnienie ubytków tkankowych),
• zwiększenie elastyczności skóry członka i poprawa wyglądu narządu,
• zwiększenie satysfakcji ze współżycia seksualnego – zarówno u pacjenta, jak i u jego
partnerki lub partnera,
• (rzadziej) zniwelowanie problemu przedwczesnego wytrysku.
Przeciwwskazania do zabiegu P-shot
• nieleczone i/lub niewyrównane choroby psychiczne
• miejscowa aktywna infekcja (wirusowa, bakteryjna i/lub grzybicza) w miejscu zabiegu
• zespół wątrobowo-nerkowy
• leczenie środkami immunosupresyjnymi
• ostra faza zakażenia wirusowego (HCV, HBV, HIV)
• choroby układowe: sklerodermia, immunologiczne choroby naczyń
• alergie na nukleotydy
• zaburzenia w obrębie układu krwiotwórczego (m.in. białaczki, trombocytopenia)
• przewlekłe choroby wątroby
• terapia lekami wpływającymi na działanie układu krzepnięcia (np. Xarelto, Sintrom, Warfin,
Acenokumarol, Acard, Polocard)

Jakie są negatywne następstwa i możliwe powikłania po zabiegu P-shot?

• brak efektu leczniczego
• zasinienia lub wylewy podskórne krwi w miejscu wykonanych iniekcji
• zmiany zapalne i zakażenie w miejscu wykonanych iniekcji
• ból
• świądu skóry

Jaka jest minimalna ilość i częstotliwość zabiegów, niezbędna do osiągnięcia optymalnego
efektu?

Ilość i częstotliwość zabiegów jest indywidualnie określana przez lekarza. Zazwyczaj
kuracja składa się z 2 do 3 zabiegów wykonywanych co 4 tygodnie.

Jak długo utrzymuje się efekt serii zabiegów P-shot?

Rezultaty serii zabiegów utrzymują się przez okres 1-2 lat.

Kiedy należy powtórzyć zabieg P-shot?

Po wykonaniu serii zabiegów zalecana jest terapia podtrzymująca, która polega na
wykonaniu 1 zabiegu co 6 miesięcy. Kolejną serię zabiegów można wykonać po upływie 1-2 lat.
Ostateczną decyzję o terminie następnego zabiegu/serii zabiegów podejmuje lekarz.

Wytyczne dotyczące rekonwalescencji po zabiegu

Informacje na temat procesu gojenia, opieki pooperacyjnej oraz zalecanych leków są
zawarte na karcie pozabiegowej, wydawanej każdorazowo Pacjentowi po zakończonym zabiegu.