USG PIERSI I WĘZŁÓW CHŁONNYCH PACHOWYCH

USG piersi i węzłów chłonnych pachowych

Procedura polega na badaniu piersi i regionalnych węzłów chłonnych za pomocą aparatu USG ze specjalnie dobraną do tego głowicą. Badanie służy ocenie gruczołów piersiowych, ich struktury, obecności zmian patologicznych, wypracowaniu dalszego postępowania leczniczo-diagnostycznego.
Badanie adresowane jest do wszystkich kobiet poczynając od 20. roku życia lub młodszych, o ile kobieta zgłasza niepokojące objawy albo ma obciążony wywiad rodzinny (obecność raka piersi lub jajników po linii matki).

Badanie obejmuje:

1. WYWIAD LEKARSKI – uzyskanie informacji o ewentualnych zmianach okolicy piersi, przebiegu leczenia, edukacja w kierunku samobadania piersi.
2. PRZEGLĄD I OCENA DOTYCHCZAS WYKONANYCH BADAŃ.
3. BADANIE WZROKOWE I PALPACYJNE PIERSI, PACH I OKOLIC OBOJCZYKOWYCH – ocena symetrii gruczołów piersiowych, obecności i charakteru zmian skórnych, wyglądu brodawek sutkowych, ich otoczek, wycieku z brodawek sutkowych, obecność oporów izolowanych i objawów z nimi związanych.
4. BADANIE SONOGRAFICZNE z podaniem wyniku w skali BIRADS.
5. WYDANIE ZALECEŃ.

Wynik badania i interpretacja zostaną opracowane i podane zgodnie z wytycznymi American College of Radiology.

Proszę pamiętać, że w Klinice „WYSPA MEDYCYNY PRZYJAZNEJ” funkcjonuje multidyscyplinarny zespół lekarski, zajmujących się diagnostyką i leczeniem schorzeń piersi. Zespół się składa ze specjalistów z dziedziny chirurgii onkologicznej, ginekologa, radiologa. Ideą funkcjonowania takiego zespołu jest stworzenie możliwości dla pacjentki uzyskania KOMPLEKSOWEJ PORADY w JEDNYM MIEJSCU podczas JEDNEJ WIZYTY. Co niewątpliwie oszczędzi czas i środki pacjentki, jak również pozwala uniknąć długich dni nerwowego oczekiwania na kolejną wizytę.

Lekarze konsultujący i wykonujący badanie usg piersi i węzłów chłonnych pachowych: